Beelong Expert HUB

je náš spôsob spolupráce

Sme lektorky, koučky, konzultantky, mentorky so širokou škálou expertízy, skúseností a prístupov.

Naša VÍZIA:

Sme podpora v časoch zmien, v evolúcii a tvorbe novej kvality pracovného prostredia.

Naša MISIA:

Prinášame organizáciám a jednotlivcom
zdroje/ nástroje/ prístupy/ skúsenosti/ podporu/ novú perspektívu pre tvorbu nového/ kvalitného/ bezpečného pracovného prostredia, generujúceho udržateľnú a zdravú
energiu.

Čo u nás nájdete:

BEH_kvet

1. Podporu v časoch zmien

Žijeme transformačné časy – VUCA times:

• volatility/ premenlivosť,
• uncertainity/ neistota,
• complexity/ zložitosť,
• ambiquity/ nejednoznačnosť.

S odvahou otvárame témy, ktoré aktuálne rezonujú a vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, kde je možné otvorene o tom hovoriť a nachádzať riešenia.

Beelong Expert HUB je splnením našej predstavy o svete, aký má byť. Spolupracujúci, prepojený a podporný.

BEH_kvet

2. Široké spektrum a diverzitu skúseností

IT, Finance, Corporate, Multinational organizations, Production, Business, Operations, Startups, Education, NGOs, Public organizations

BEH_kvet

3. Rôznorodosť a flexibilitu prístupov

Coaching, Lecturing, Training, Mentoring, Change facilitation, Potential and Talent assessment, NLP, Systemic work, Therapy

BEH_kvet

4. To čo hovoríme aj žijeme

Beelong Expert HUB je tvorivý priestor, kde testujeme rôzne prístupy, vytvárame prototypy, ktoré skúšame cez vlastný prežitok a v Beelong community&network. Overené prístupy a riešenia prinášame verejnosti aj do prostredia firiem, organizácii a tímov.

BEH_kvet

5. Spolupracujúcu sieť

Vzájomne sa podporujeme a zdieľame si svoje vedomosti, skúsenosti, know-how a čím žijeme. Na základe tejto prajnej spolupráce vieme pripraviť a zrealizovať rôznorodé komplexné rozvojové aktivity, s veľkým výberom tém a oblastí a širokým výberom lektoriek, koučiek, mentoriek.

Čo prinášame:

Ponúkame učiace a rozvojové formáty, ktoré majú spoločného menovateľa.

EMPOWERMENT

Slovo je cudzie, vieme, ale nič presnejšie nevystihuje to, čo je nám blízke a čo vnímame ako potrebu dnešných dní. Posilnenie ľudí v schopnosti vytvárať vlastné riešenia, posilnenie dôvery ľudí vo vlastné schopnosti a schopnosti utvárať svoj život a prácu.

EMPOWERMENT

umožňuje lídrom a členom tímu využívať ich plný potenciál. Lídri, ktorí budujú kultúru posilnenia, vytvárajú podmienky pre úspech jednotlivca, tímu a organizácie ako celku.

EMPOWERMENT

je širší pojem ako je delegovanie právomocí, pretože je zameraný na využitie celkového potenciálu pracovníkov, ich nápadov, energiu, nadšenie a vedomosti.

EMPOWERMENT

vyžaduje prostredie dôvery, spoločne zdieľaných cieľov, určitú voľnosť v rozhodovaní,
ale tiež vysokú mieru zodpovednosti splnomocnených pracovníkov.

Vieme, že to nie je niečo, čo sa stane cez noc. Vytvoríme program, riešenia pre vás, individuálne či tímové.
Kontaktujte nás na beh@beelongexperthub.sk. Rady sa s vami spojíme.

Sme flexibilní v prístupe aj riešeniach. Konkrétne programy a formy vám vytvoríme na mieru, v súlade s potrebami organizácie a ľudí v nej.

Empowerment znamená v pracovnom prostredí súčinnosť troch zložiek:

Zamestnávateľa,

manažérov a lídrov, ktorí podmienky vytvárajú.

Pracovného tímu,

kde členovia tímu spolupracujú na zlepšení aktuálnych podmienok.

Zamestnancovi,

ktorí preberajú zodpovednosť nielen za svoju prácu, ale aj za to, ako sa darí celku.

Oblasti a témy,

v ktorých vás vieme podporiť.

BEH_kvet

Tvorba prostredia (firemnej kultúry) pre rozvoj a spoluprácu

BEH_kvet

Podpora ľudí v starostlivosti o seba

Manažérska mudrovačka
Manažérska mudrovačka

Kľúčové princípy,

z ktorých vychádza tvorba a realizácia rozvojových programov

BEH_kvet

Know How Action

Forma realizácie vychádza z princípov Kolbovho cyklu učenia, ktorým prepájame teóriu s reálnou praxou.

Kolbov cyklus učenia (Kolb’s Learning Cycle) vychádza z toho, že 80 % ľudského poznávania pochádza z vlastných, teda neprenosných zážitkov a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov, schopnosť a motiváciu ich uplatniť v praxi.

Tréningy a workshopy sú dizajnované modelom:

BEH_kvet

Facilitovaný rozvoj

Dospelí ľudia sa učia sociálne, vo vzťahu, ktorý je podporný a povzbudzujúci, ale aj náročný a konfrontujúci.

Lektor/ kouč/ facilitátor vytvára priestor pre učenie a rast.

Účastníci sú vedení k aktívnemu zapojeniu a preberaniu zodpovednosti za výsledky procesu. Využívame celkový potenciál pracovníkov, ich nápady, energiu, nadšenie a vedomosti.

BEH_kvet

Rastové nastavenie mysle

Na tréningoch a workshopoch vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, ktoré podporuje zvedavosť, ochotu skúšať a učiť sa cez vlastnú skúsenosť.

Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie a objavovanie novej perspektívy.

BEH_kvet

Empowerment

Výsledkom je rozvojový prístup zameraný na posilnenie (in power) schopnosti ľudí ovplyvňovať svoj život, prácu a budúcnosť.

Posilnenie dôvery vo svoje schopnosti a zdroje, osobné aj tímové, prináša vnútorný pocit sily a kompetentnosti k práci.

Zvyšuje sa tvorivosť, ochota a možnosti zapojiť sa a prispievať.

Realizačný tím:

Realizáciu zabezpečuje expertný tím lektorov, koučov a facilitátorov

Zuzana Gergeľová
Katarína Medvecová Plichtová
Zuzana Reľovská
Lýdia Ladanová
Janka Holúbeková
Zuzana Lešová
Viera Divišová

My v Beelong Expert HUB nie sme odborníčky na megatrendy 

Nás v tom celom zaujíma človek

Janka Bernaťáková
Janka Bernaťáková
Change facilitátorka, mentorka a lektorka
pre témy zmeny

„Čakajú nás dekády zmien. Dekády. Pandémia, ruská agresia, energetická kríza, inflácia… sú epizódy a urýchľovače v hlavnom príbehu.“

To nie sú moje slová. Takto minulý rok Vladimír Šucha otvoril stretnutie Opravári spoločnosti.
 
Hlavný príbeh je digitálna, klimatická a geopolitická zmena. Megatrendy, ktoré menia svet ako ho poznáme. Zároveň povedal ešte inú vec, že mnohých ľudí to môže vyvrhnúť na okraj. A že človek potrebuje človeka. Keď bude mať človek človeka, naučíme sa. Možno nám to bude trvať dlhšie, ale naučíme sa.
 
Veľmi ma potešilo, že sa takto o tom hovorí a premýšľa na úrovni EÚ.

My v BeelongExpertHUB nie sme odborníčky na megatrendy. Nás v tom celom zaujíma človek.

Súbežne s týmto sa vynárajú nové témy, ktoré zároveň môžu byť odpoveďou, 

Ako na to:

Potreba viac spolupracovať a prepájať sa.

Potrebujeme sa naučiť vytvárať a pracovať v sieťach. Čím viac prepojení, tým vyššia schopnosť sa adaptovať na nové, rýchlejšie sa posúvame a ľahšie zvládame nové a neznáme.

Potrebujeme sa naučiť riadiť sami seba.

Naučiť sa vstupovať do neznámeho, experimentovať, skúšať, prototypovať.

Naša 4-ročná skúsenosť v Beelong community & networking nám to potvrdzuje. Pôsobí to ako akcelerátor, urýchľovač.

Zmena už nie je záležitosť voľby. 

Zároveň sa s tým objavujú témy staré, kde máme ale veľa zameškaného učiva:

Môžu pôsobiť ako bariéry, BLOKÁTORY rastu, ak nevieme ako na to.

Čo to vlastne prinášate?
Čo po vás ostane, aký výsledok?

Tieto otázky nám kládol dizajnér nášho loga Dodo Dobrik. Chcel jasný brief. Jedno slovo. 

Empowerment. To jedno slovo je empowerment.

Vieme, slovo je cudzie a má mnoho konotácii. Pre nás je to posilnenie ľudí v dôvere vo vlastné zdroje a sily a v schopnosti vytvárať vlastné riešenia, ktorými môžu utvárať svoj život a prácu.

Táto dôvera nemôže byť instantne dodaná zvonka. Musí prísť zvnútra. Cez skúsenosť, zážitok a uvedomenie, že áno, ja vlastne tie zdroje a schopnosti mám a viem ich použiť novým spôsobom.

Beelong Expert HUB
je náš spôsob spolupráce

Vytvárame prototypy, skúšame a overujeme cez vlastnú skúsenosť. Preto HUB v názve.

Robíme real life check. Pomáha nám to? Posúva nás to?

Čo prináša úžitok a hodnotu posúvame cez svoju prácu ďalej. Minulý rok sme pozvali prvú skupinu HR profesionálov na HR POWER raňajky. Bolo nám s vami dobre, ďakujeme :-).

Z raňajok sme boli tak nadšené, že sme sa pustili do realizácie ďalších užitočných tréningov a workshopov.

Sipka
Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Manažérska mudrovačka č. 3
6. 6. 2024

Konflikt ako zdroj informácie a energie

Beelong Expert HUB - Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov
3. 5. 2024

Osvojte si zručnosti, potrebné na budovanie pocitu belongingu = spolupatričnosti na pracovisku.

Beelong Expert HUB

na sociálnych sieťach

LinkedIn post Janka Bernaťáková

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Zuzana Kocúrková

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Janka Holúbeková

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Lýdia Ladanová

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Katarína Medvecová Plichtová

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Zuzana Relovská

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Zuzana Gergeľová

Príspevok nájdete na

LinkedIn post Lýdia Ladanová

Príspevok nájdete na

Návrat hore