Aktuálne tréningy a workshopy

Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Manažérska mudrovačka
č. 3

6.6.2024

TÉMA: Konflikt ako zdroj informácie a energie

Viac info o workshope >>>

Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov

3.5.2024

Vyskúšajte metódu budovania komunít a tímov na vlastnej koži a odneste si funkčné nástroje do svojho tímu, pracovnej skupiny, či komunity.

Viac info o workshope >>>

Tréningy a workshopy,

ktoré tiež môžete s nami zažiť

Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Manažérska mudrovačka
č. 2

TÉMA: Ako aktivovať talenty a potenciál ľudí v procese zmeny.

Manažérska mudrovačka je nový unikátny koncept, na podporu rozvoja a spolupráce formou peer-to-peer rozvoja.

Viac info o workshope >>>

Beelong Expert HUB - Ako dosiahnuť harmóniu v živote

Ako dosiahnuť harmóniu
v živote

CIEĽ WORKSHOPU: Vedieť efektívne pracovať s vlastnými zdrojmi a dosiahnuť harmóniu, vyrovnanosť a mentálnu odolnosť vo svojom živote.

Viac info o workshope >>>

Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Manažérska mudrovačka
č. 1

s Edwardom Groodym

TÉMA: Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov vytvorením pocitu BELONGINGU = spolupatričnosti na pracovisku.

Viac info o workshope >>>

Beelong Expert HUB - Pozvite kreativitu do firmy

Pozvite kreativitu
do firmy

CIEĽ WORKSHOPU: Inovácie cez energiu tvorivosti; Odhaliť možnosti kreativity pre skvalitnenie práce a pracovného prostredia; Vedieť, ako pracovať s kreativitou vo firemnom prostredí.

Viac info o workshope >>>

Beelong Expert HUB - Spojenci v zmene

Spojenci
v zmene

CIELE TRÉNINGU: Osvojiť základné princípy pre úspešné vedenie zmeny po ľudskej stránke; Zapojiť ľudí do zmeny a vytvoriť prostredie, kde ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za aktivity v zmene; Aplikovať poznatky na aktuálnu situáciu zo svojej praxe, získať nový náhľad a rozšíriť repertoár prístupov.

Viac info o tréningu >>>

Beelong Expert HUB - Sila osobných hraníc

Sila osobných hraníc

CIELE WORKSHOPU: Vedieť efektívne pracovať s vlastnými zdrojmi cez nastavenie osobných hraníc; Porozumieť vlastným hraniciam aj hraniciam druhých; Vedieť zadefinovať, komunikovať a udržiavať zdravé osobné hranice.

Viac info o workshope >>>

Beelong Expert HUB - Odkrytie a aktivácia potenciálu

Odkrytie
a aktivácia potenciálu

CIELE WORKSHOPU: Spoznať vlastný talentový profil a porozumieť jeho výsledkom; Vedieť čo je talent, aký je rozdiel medzi silnou a slabou stránkou; Vďaka skupine porozumieť tímovej dynamike, a čo znamená používať talenty iných ľudí.

Viac info o workshope >>>

Sme flexibilné v prístupe aj riešeniach. Konkrétne programy a formy vám vytvoríme na mieru, v súlade s potrebami organizácie a ľudí v nej.

Vašu konkrétnu predstavu nám napíšte na beh@beelongexperthub.sk

Návrat hore