Manažérska mudrovačka č. 1

Téma:
Ako zvýšiť ANGAŽOVANOSŤ zamestnancov  vytvorením pocitu BELONGINGU = spolupatričnosti na pracovisku.

Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Kedy

Utorok,
12. 3. 2024
od 8:30 do 12 hod.

Kde

Café Lampy,
Černyševského 42, Bratislava

Cena

150 €
bez DPH

Pre viac informácii kontaktujte:
relovska@beelongexperthub.sk alebo gergelova@beelongexperthub.sk

Počet miest je limitovaný na 20 účastníkov.

Interaktívna prednáška bude v angličtine, networking a mastermind bude prebiehať v slovenčine a angličtine.

Kto bude mudrovačku viesť?

EDWARD GROODY  (USA) – je zakladateľom Community Building International a popredným leadership konzultantom v oblasti BELONGINGU = vytvárania pocitu spolupatričnosti v tímoch.

Vo svojej práci používa metodiku tzv. COMMUNITY BUILDINGU = tvorby komunít, ktorú vyvinul americký psychoterapeut Dr. Scott Peck, M.D. (1936-2005).

Scottove knihy „The Different Drum“ a „The Road Less Travelled“ sa stali bestsellermi a položili teoretický základ tzv. 12 krokovej práci podporných komunít, ktorú  používajú napr. Alcoholics Anonymous.

Edward bol viac ako 30 rokov najbližším Scottovým spolupracovníkom, vďaka čomu si osvojil metódu COMMUNITY BUILDINGU, ktorú ďalej rozvíja a vyučuje.

Tá spočíva v pochopení zákonitosti budovania komunít a v dodržiavaní tzv. 12 vodítok komunikácie, ktoré vedú k vysokej miere psycho- sociálneho bezpečia, dôvery a k prijatiu seba  aj ostatných.

Výsledkom je vzájomné porozumenie, rešpekt a pocit spolupatričnosti, čo má napr. v pracovných tímoch za následok zvýšenú angažovanosť, inovatívnosť a lojalitu zamestnancov.

Zuzana Gergeľová

Zuzana Gergeľová
Konzultantka
pre tvorbu komunít

Dizajnuje a pomáha firmám vytvoriť si Employee Resources Groups a iné pracovné alebo záujmové komunity. Venuje sa BELONGINGu – ako vytvoriť pocit prepojenia a spolupatričnosti tak, aby ľudia chceli spolupracovať, učiť sa od seba a inovovať. Je facilitátorkou vo výcviku podľa metodiky Community Building International.

Zuzana Reľovská

Zuzana Reľovská
Executive Wellbeing
Coach

Ako kouč a konzultant prináša holistický rozvoj lídrov vďaka systemickému a integratívnemu prístupu. Venuje sa témam spojeným s duševným zdravím, budovaním osobnej odolnosti a wellbeing-u jednotlivcov, tímov a organizácií. Zorganizovala prvú Wellbeing konferenciu na Slovensku.

Čo sa dozviete:

Program podujatia:

  • 8:30 – 9:00 Raňajky a networking
  • 9:00 – 10:30 Interaktívna prednáška o belongingu a metodike community buildingu, spojená s praktickým nácvikom niektorých zručností 
  • 10:30 – 10:45 Prestávka na networking 
  • 10:45 – 11:30  Rýchly business mastermind, formou „Inside the box/Outside the box,“ kde každému účastníkovi mudrovačky krátko a efektívne vygenerujeme nápady ako riešiť situáciu vo svojej firme
  • 11:30 – 12:00 Diskusia a networking

Fakty o belongingu a engagemente:

1.
Najdôležitejším faktorom, ktorý prináša ENGAGEMENT zamestancov, je pocit tzv. belongingu

= pocit spolupatričnosti, zážitok, že niekam skutočne patria. "CÍTIM, ŽE SEM PATRÍM."

Zdroj:  Štúdia spoločnosti DecisionWise (prieskum medzi viac ako 50 miliónmi zamestnancov v rôznych spoločnostiach), 2023

2.
Pocit BEELONGINGU na pracovisku:

Zdroj: Štúdia spoločnosti Better Up, 2023

3.
Až 51 % zamestnancov uviedlo, že prvý dôvod, prečo odišli z práce je, že v práci necítili pocit belongingu.

Zdroj: Štúdia spoločnosti McKinsey & Company, 2021

4.
Angažovanosť nie je charakteristika zamestnanca, ale skúsenosť a zážitok, ktorý vytvára firma, manažér a členovia tímu. 

Zdroj: Štúdia Gallup

5.
Až 74 % zamestnancov uvádza, že sú omnoho efektívnejší, keď sa cítia vypočutí. 

Zdroj: Prieskum Forbes

Návrat hore