Manažérska mudrovačka č. 2

Téma: Ako aktivovať talenty a potenciál ľudí v procese zmeny

Beelong Expert HUB - Manažérska mudrovačka

Kedy

Štvrtok,
25. 4. 2024
od 8:30 do 12 hod.

Kde

Kafé Lampy,
Černyševského 42, Bratislava

Cena

120 €
bez DPH

Kto bude mudrovačku viesť?

Jana Bernaťáková

 • Change facilitátorka, mentorka a lektorka pre témy zmeny.
 • Podporuje ľudí, tímy, organizácie v procese zmeny a pomáha uvoľniť tlak zo zmeny.
 • Ako tímový kouč pomáha vytvárať prostredie pre spoluprácu, podporu a spoločný rast.
 • Dizajnuje a realizuje zmenové a transformačné programy pre organizácie, tímy, aj jednotlivcov.
Katarína Medvecová Plichtová
 • Koučka silných stránok (Gallup-Certified Strengths Coach od r. 2018); mentorka, facilitátorka.
 • Ako tímový facilitátor (e2grow High Performance Team Coach) pomáha vytvárať také návyky, ktoré umožňujú dosiahnuť dlhotrvajúcu zmenu v správaní. Tímom/ organizáciam pomáha dosiahnuť požadované zmeny kultúry a ciele.

Počet miest je limitovaný na 20 účastníkov.

Pre viac informácii kontaktujte:
bernatakova@beelongexperthub.sk alebo plichtova@beelongexperthub.sk

Manažérska mudrovačka

je nový unikátny koncept, na podporu rozvoja a spolupráce
formou peer-to-peer rozvoja

Realizujeme ich od roku 2021 a teraz prinášame rozšírenie pre všetkých vás, ktorí vediete ľudí. Pre vás, ktorí ste manažéri, podnikatelia, vedúci oddelení, riaditelia organizácii a pod.

Čaká vás osvedčený a rokmi vyladený koncept:

Dobré jedlo
Piece of knowledge

Tentokrát na tému zmeny a talentov.*

*Úspešná zmena vo svojej základnej podstate vyžaduje zabezpečiť CHCEM, VIEM a MÔŽEM.

Networking

Prepájanie a spájanie manažérov z rôznych oblastí, z rôznych typov firiem a organizácii.

Mastermind

Peer-to-peer situačné poradenstvo v skupine ľudí, ktorí riešia podobné situácie ako vy.

Pozdieľame s vami niekoľko praxou osvedčených prístupov, ako viete efektívne zabezpečiť CHCEM A VIEM.

Ukážeme vám, čo funguje nám. Odkostené know-how, bez vaty a teórii. Praktické príklady, ako s tým pracujeme my:

 • Ako získať ľudí, aby chceli – mobilizačné a inšpirujúce „PREČO“.
 • Aké sú 4 potreby followerov, čo potrebujú na to, aby vás nasledovali.
 • Ako akcelerovať potenciál ľudí, aby ľudia vďaka zmene mohli rásť a posúvať sa.
 • Ktoré slepé miesta potrebujete vedieť a vidieť predtým, ako zostavíte pracovnú skupinu, riešiteľský alebo projektový tím.
 • Ľudia sú rezistentní voči zmene, keď strácajú pocit kontroly. Nemusí to tak byť a my vám ukážeme, ako môže ísť zmena a kontrola dokopy.
 • Aké sú tri druhy zodpovednosti vás, čo zmeny vediete, a ako ich viete dobre naplniť.

Program podujatia:

 • 8:30 – 9:00 Raňajky a networking
 • 9:00 – 10:30 Interaktívna prednáška o tom, ako vytvárať úspešné tímy zmeny; overené princípy zapájania ľudí do zmeny z pohľadu diverzity skúseností, postojov, talentov a ako rozvíjať potenciál ľudí cez poznanie ich talentov a silných stránok
 • 10:30 – 10:45 Prestávka na networking
 • 10:45 – 11:30 Rýchly business mastermind, formou „Inside the box/Outside the box,“ kde každému účastníkovi mudrovačky krátko a efektívne vygenerujeme nápady ako riešiť situáciu vo svojej firme
 • 11:30 – 12:00 Diskusia a networking

Manažérska mudrovačka

Referencie

„Pre mňa je to ako rozvojové školenie. Dokonca lepšie ako všetky školenia doteraz. Je to preto, že sa tu kumuluje taký pretlak mozgov, kvalitných biznis aj nebiznis myšlienok, ktoré by som nemala ako v mojej homogénnej bubline vidieť.“
manažérka tímu
poisťovňa
„Mám rada užitočné praktické workshopy, ktoré vo mne zanechajú reálny odkaz. Žiadne suché skriptá, hodinka téorie musí byť kvôli uvedeniu do deja a potom príde ten správny tvorivý vibe - zdieľanie nápadov v kruhu dôvery. Lenže vytvoriť kruh dôvery medzi neznámymi ľuďmi je ten najvyšší KUMŠT a magic, esenciálna podstata belongingu.

Na včerajšej manažérskej mudrovačke Ako zvýšiť angažovanosť zamestnancov Beelong Expert HUB sa to darilo celý čas.“
HR manažérka
výrobná firma

Manažérska mudrovačka

na sociálnych sieťach

Prečo robíme manažérske mudrovačky

LinkedIn post Manažérska mudrovačka

Príspevok nájdete na

Návrat hore